بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

Sabtu, 30 November 2019

Agar tidak terlena dengan dunia

Surabaya,  30 November 2019
Tempat : Masjid Muhajirin Royal Residence
Judul : Agar tidak terlena dengan dunia

A. Agar tidak terlena dengan dunia

     * Dunia maknanya dekat atau rendah
     * Beda syahwat dan nafsu
a.  Syahwat adalah sikap melampau atas dalam masalah dunia
b.  Nafsu adalah sikap melampau batas dalam masalah agama.
     * Yang ditakuti manusia yaitu
  a. Takut mati
  b. Takut miskin
     * Dampak cinta dunia
1. Nasehat kurang membekas
       2. Lepas akherat
     * Tanda cinta dunia
1. Menjual akherat untuk kepentingan dunia
2. Bersikap rakus dan gampang kecewa dengan dunia
3. Banyak membicarakan soal dunia (harta, jabatan)
4. Hidup diatas gengsi.
     * Pengantar tentang dunia
- hidup sederhana mementingkan kebutuhan yang diperlukan. (kendaraan)
- jangan mengejar kesenangan
        - dunia majikan bagi orang yang mengejar.
        - dunia hanya jembatan
- hidup hanya tempat sementara
- ceraihkan istri dunia untuk mendapatkan istri akherat
- ambil dunia menghantarkan ke akherat
     * Zuhud yang benar
- letakkan dunia ditangan tapi jangan dihati
   # kenikmatan dunia tidak harus dengan harta
- kaya tapi hidup sederhana
- zuhud adalah terima apa adanya yang diberikan Allah
- perbuatan hati yaitu nikmat disyukuri dan musibah disabari
- ujian dan cacian sama

     * Pertanyaan

        - zuhud adalah takut akherat, warok adalah takut karena dunia

Shahih Muslim

Surabaya,  30 November 2019
Tempat : Masjid Al Hidayah
Judul : Shahih Muslim

A. Hadits 48

     * Hadits
     48. Bersumber dari Abdillah bin Umar & dari Nabi, beliau bersabda pada waktu haji wada', "Celaka kalian" atau beliau bersabda. "Binasa kalian"Janganlah kalian kembali kufur sepeninggalku, sebagian kalian menebas batang leher sebagian yang lain." (Muslim I: 58).
     * Ambil pelajaran
1. Peringatan / ancaman keras dari pembunuhan.
2. Islam itu agama yang aman, cinta kasih sayang.
3. Larangan berperang karena fanatik golongan.
4. Islam bukan agama teroris.
5. Boleh marah saat mengajar.
6. Wajib memperhatikan ilmu yang disampaikan.
7. Membunuh adalah kekufuran yang tidak mengeluarkan dari Islam.
8. Perintah untuk istiqomah diatas kebenaran.
9. Larangan menyerupai orang kafir

B. Hadits 49 : larangan membenci pada ayahnya

     * Hadits
     49. Bersumber dari Abu Utsman, dia berkata, "Ketika Ziyad dipanggil (dengan Ziyad bin Abi Sufyan, padahal sebelumnya dikenal dengan Zigadbin Ubaid atsr Tsaqafiy), aku (Abu utsman) bertemu dengan Abu Bakrah, lalu aku bertanya kepadanya, Apa yang kalian perbuat ini?' Sungguh aku pernah mendengar sa'ad bin Abi waqqash berkata, 'Kedua telingaku mendengar dari Rasulullah  yang bersabda, 'Barangsiapa mengaku-aku seorang –dalam Islam- sebagai ayahnya, padahal ia tahu bahwa itu bukan ayahnya sendiri, maka surga haram atasnya' Kemudian Abu Bakrah menanggapi, Aku juga mendengar hadits ini dari Rasulullah "' (Mulim I: 57).
     * Ambil pelajaran
       1. Menisbatkan diri pada selain ayah termasuk dosa besar.
       2. Diharaman mengadopsi anak termasuk dosa besar yang menghilangkan nasab anaknya.
       3. Ilmu itu belajar langsung dari seorang guru.
       4. Peringatan keras terhadap durhaka pada orang tua.
       5. Mengikari kemungkaran dengan menyebutkan dalil.

C. Hadits 50 : larangan memanggil kafir pada saudaranya

     * Hadits
     * 50. Bersumber dari Abu Dzar &, bahwa ia mendengar Rasulullah bersabda, "Tak seorangpun yang mengaku keturunan dari selain ayahnya sendiri, padahal ia mengetahuinya, melainkan pastilah ia kafir (artinya mengingkari nikmat dan kebaikan, tidak memenuhi hak Allah dan hakayahnya). Barang siapa mengaku sesuatu yang bukan miliknya , maka dia tidak termasuk golongan kami, dan hendaknya ia mengambil tempatnya di neraka. Dan barangsiapa memanggil seseorang dengan 'kafir' atau mangatakan 'musuh Allah' padahal sebenarnya tidak demikian, maka tuduhan tak berdasarkan itu pasti akan kembali mengenai dirinya.  (Muslim I: 57).
     * Ambil pelajaran
        1. Larangan keras mengkafirkan saudara muslim.
             - menjelaskan hukum tidak apa2.
             - dilarang menfonis orang muslim
2. Bantahan pada orang kowaris.
3. Larangan mengakui memiliki hak orang lain.
4. Siapa yang mengkafirkan saudaranya  dikhawatirkan kepada dirinya.

D. Hadits 51 : Dosa yang paling besar

     * Hadits
     * 51. Bersumber dari Abdullah bin Mas,ud, ia menceritakan bahwa ada seorang shahabat bertanya, "ya Rasulullah, dosa apakah yang paling besar di sisi Allah? Rasulullah H bersabda, yaitu jika engkau -membuat sekutu bagi Allah, padahal dialah yang menciptakanmu." orang itu bertanya (lagi), "Kemudian apa?" Rasulullah H, menjawab, yaitu apabila engkau membunuh anakmu karena khawatir ia akan ikut makan bersamamu." orang kafir itu bertanya (lagi), "Kemudian apa (lagi)?" Rasulullah H menjawab,"Yaitu apabila engkau berzina dengan istri tetanggamu." Kemudian Allah menurunkan ayat al-Qur'an yang membenarkan jawaban Rasulullah, itu (yang artinya): 'Dan orang-orang yang tidak menyembah Ilah lain beserta Allah, tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar dan tidak berzina. Barangsiapa melakukan perbuatan tersebut, niscaya ia akan mendapatkan pembalasan dosanya."' (Muslim l:63-64)

       * Ambil pelajaran
          1. Syirik dosa yang paling besar
          2. Berdoa selain Allah adalah kesyirikan
          3. Pentingnya dakwah tauhid
          4. Wajib mengetahui kesyirikan
               - kesyirikan terperinci
          5. Larangan membunuh anak karena takut miskin
          6. Larangan ikut KB
          7. Larangan takut miskin
          8. Setiap anak yang lahir rezekinya dijamin Allah.
          9. Larangan keras selingkuh dengan istri tetangga.
        10. Mentafsirkan dengan sunnah
        11. Mengimani sifat ketinggihan Allah

     E. Pertanyaan

         1. Bila adopsi anak wajib memberitahukan kepada anak dan orang tuanya asli.
         2. Bila hamil diluar nikah tidak boleh dinikahkan tapi ditunggu sampai lahir.

Rabu, 27 November 2019

Utsuluts Tsalashah

Surabaya,  27 November 2019
Tempat : Masjid Baitul Haq
Judul : Utsuluts Tsalashah

A. Tawakal

     * Dalil
        Al Maidah 23 :
Berkatalah dua orang laki-laki di antara mereka yang bertakwa, yang telah diberi nikmat oleh Allah, “Serbulah mereka melalui pintu gerbang (negeri) itu. Jika kamu memasukinya niscaya kamu akan menang. Dan bertawakallah kamu hanya kepada Allah, jika kamu orang-orang beriman.”
     * Arti tawakal menurut Ibnu rojak
        a. Secara bahasa adalah bersandar atau bergantung pada sesuatu.
        b. Secara istilah adalah seorang bersandar hanya kepasa Allah dalam segala urusan mereka baik dalam mendapatkan manfaat atau menghindari diri dari kemudharatan.
        c. Secara bahasa tawakal artinya bersandar pada sesuatu.
        d. Secara istilah tawakal adalah kejujuran hati didalam kita menyandarkan pada Allah dalam rangka untuk meraih manfaat dan menghindari dari kemudharatan dalam urusan dunia dan akhirat.
     * Al Jajani dari India
        Secara bahasa istilah adalah percaya atau yakin apa2 yang ada disisi Allah dan berputus asa ditangan manusia
      * Jenis tawakal
 a. Seorang tawakal kepada Allah
     - tawakal hukumnya wajib,  meninggalkan dosa
     - tawakal sebagai bukti kesempurnaan iman
     - tawakal itu ibadah hati
     - tawakal hukumnya wajib
 b. Tawakal sir/terselubung / tersembunyi yaitu orang bersandar kepada orang yang mati
     - termasuk syirik (dosa besar)
     - menganggap / menyakini memiliki karomah
 c. Tawakal yaitu menggantungkan diri kepada orang yang lebih tinggi
      - misalnya bersandar pada bos
      - termasuk syirik kecil
      - tidak syirik karena boss nya hanya sebagai perantara
         d. Tawakal yaitu seorang yang bersandar pada orang yang dimintai tolong dan dia mampu melakukannya.
             - tawakal mubah
             - tidak masalah karena dia mampu
             - yusuf 87
                Wahai anak-anakku! Pergilah kamu, carilah (berita) tentang Yusuf dan saudaranya dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya yang berputus asa dari rahmat Allah, hanyalah orang-orang yang kafir.”
             - nabi pernah mewakilkan kepada sahabatnya dalam pembagian daging kurban.
     * Macam hukum
a. wajib. Dikerjakan dapat pahala meninggalkan dosa
b. sunnah. Dikerjakan dapat pahala meninggalkan tidak berdosa
c. mubah. Dikerjakan tidak dikerjakan tidak dapat apa-apa
d. makruh. Meninggalkan akan mendapat pahala
e. haram. Dikerjakan berdosa
     * Syarat tawakal harus ada sebabnya
        - misalnya ingin dapat uang harus bekerja
     * Keutamaan tawakal
a. Allah akan memberi pertolongan
b. Allah akan menjaga dari gangguan setan
c. Sebab dilapangkan rrrezeki

B. Pertanyaan

     * Zakat waktu dan jumlah sudah ditentukan
     * Beda infaq dan sodaqoh pada umumnya dan tidak terikat jumlah dan waktu
        - infak, secara umum
        - sodaqoh, secara sembunyi2
     * Sholat ketiduran maka waktu bangun langsung tidur
     * Tawakal pada nabi tidak boleh karena syirik karena sudah meninggal,  tawakalnya hanya dengan shalawat pada nabi
     * Syarat dai harus lurus dari aqidah al quran dan sunnah
     * Setelah sholat baca zikir tidak baca surat Al Fatihah

C. Catatan

     * Amalan dalam sholat tingkatan terendah sholat dirumah --> masjid --> berjamaah --> shaf terdepan --> sebelah kanan imam
     * Amalan tingkat rendah puasa --> sedekah --> berzikir tasbih (subhanalllah) dan takbir (Allahu Akbar) --> baca Al Quran diluar shalat --> baca Al Quran dalam shalat
     * Amalan baca Al Quran terendah mendengarkan (1 kebaikan) --> membaca tanpa wudhu (10 kebaikan) --> membaca dengan wudhu di luar shalat (25 kebaikan) --> didalam shalat (100 kebaikan)
     * Amalan dalam musibah terendah marah --> sabar --> ridho --> syukur
     * Amalan dalam penerima sedekah tertinggi anak istri --> kerabat (anak yatim & permusuhan) --> tetangga --> orang lain (jihad fii sabilillah - teman dijalan Allah)
     * Amalan Safar ke masjid terendah Masjid Aqso (250x) --> masjid Nabawi (1000x) --> masjid haram (100rb x)

Minggu, 24 November 2019

Firgotun Najilah (golongan orang selamat)

Surabaya,  24 November 2019
Tempat : masjid al hidayah
Judul : Firgotun Najilah (golongan orang selamat)

A. CARA BER'ZIARAH KUBUR SESUAITUNTUNAN NABI

     * Doa memohon selain Allah, misal lagu, kosidah dibacakan musim maulid
     * Kuburan nabi didalam masjid karena adanya perluasan.
     * Ziara kubur ada 2 yaitu
        1. Ziara kubur syarih
            - mengingat akherat
            - mendoakan si mayit
        2. Ziara kubur yang tidak disyariatkan
          a.  Ziara bidah, yaitu ibadah di kuburan
          b.  Ziara syirik,  yaitu
               (1) kubur sebagai tempat meminta-minta atau tempat ibadah
               (2) nazar pada wali. Nazar hanya pada Allah
               (3) menyembeli hewan kurban dimakam orang soleh
               (4) menyembeli bukan untuk Allah, contoh bromo, pantai selatan, sedekah bumi, sedekah laut
               (5) towaf ke kuburan orang soleh (husen, abu luluk)
               (6) sholat menghadap ke kuburan
               (7) safar ke kuburan, selain
                     a. masjid haram (100rb x)
                     b. masjid nabawi (1000x)
                     c. masjid aqso (250x) keutamaan
                          # sekelilingnya diberkahi
                          # mengangkat ke langit,
                          # dajjal tidak bisa masuk
               (8) berhukum selain Allah, karena
                     # hukum allah tidak relevan, kafir
                     # menyakini manusia baik hukum Allah baik, kafir
                     # karena hawa nafsu, fasik
                     # hukum allah terbaik
              (9) mentaati pemerintah (bermaksiat)
                     # tidak boleh taat pada siapapun (guru,  ulama,  kyai)
                     # menyembah wali yaitu menghalal yang diharamkan Allah

B.  Pertanyaan

      * Nadar yang tidak baik, ya Allah jika aku sembuh aku akan infak ke masjid.
      * Talak
         a. Talak dengan lafat terang, misal kita pisah/cerai. Dianggap jatuh talak walaupun guraun.
         b. Talak gak jelas, misal pergi ke orang tuamu. Tergantung niatnya bisa talak atau tidak.
      * Hidayah ada 2 yaitu
         a. Hidayah taufik, hanya milik Allah
         b. Hidayah bayan wa insan (mengajak)
      * Tidak sholat karena
         a. Mengikari sholat, orang kafir/murtad
              - tidak dapat hak waris
              - tidak dimandikan
              - tidak dikubur di makam muslim
              - pernikahan tidak sah
         b. Malas, tapi tahu kewajibannya, terperinci
              - bisa kafir (imam ahmad)
              - dosa besar, lebih besar dari dosa zina, tidak kafir (imam safii)
     * Kuburan bukan tempat sholat, baca quran.
     * Ahli ilmu dihimbau tidak mensholati orang tidak sholat, mati kubur untuk sebagai pembelajaran bagi orang hidup.

Bulughul Maram (62)

Surabaya,  24 November 2019
Tempat : Masjid Al Hidayah
Judul : Bulughul Maram (62)

A.  Hadits 318 (Kitab Shalat Bab Sifat Shalat)

     1. Ucapan salam adalah salah satu rukun Islam
     2. Ucapan salam wajib dua kali. Salam pertama wajib, salam kedua wajib
     3. Ucapan salam minimal assalamu alaikum,  yang lebih afdol adalah assalamu'alaikum warahmatullah,  dan boleh terkasang ditambah wabarakatuh.
     4. Menoleh ke kanan dan ke kiri adalah sunnah bukan wajib
     5. Tidak perlu bersyarat dengan tangan ketika salam
     6. Setelah salam dianjurkan imam berbalik ke arah makmum dan tidak terus berlama-lama menghadap kiblat.
     7. Imam boleh berbalik ke kanan atau ke kiri

B.  Hadits 319 (Kitab Shalat Bab Sifat Shalat)

     * Laa ilaha illallah wahdahu laa syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai-in qodir,  Allahumma laa manaani'a limaa a'thoita wa laa mu'thia limaa mana'ta wa laa ynafa'u jaddi minkal jaddu. Muttafaqun Alaihi.
     1. Dianjutkan berzikir setiap setelah shalat fardhu setelah salam.
     2. Dianjurkan membaca dzikir
     3. Dzikir tersebut berisu penetapan keesaaab bagi Allah ta ala

C.  Hadits 320 (Kitab Shalat Bab Sifat Shalat)

     * Allahumma inni audzubika minal bukhli wa a'udzubika minal jubni wa a'udzubika min urodda ilaa ardzalil umur wa a'udzubika min fitnatid dunia wa a'udzubika min adzabil qobri.
     1. Dianjurkan berdoa setiap shalat fardhu sebelum salam
     2. Dianjurkan membaca tsb sebelum salam
     3. Dubur shalat bisa bermaknasebelum salam maupun setelah salam.
     4. Dalam doa tsb kita berlindung dari
         a. Kebathilan
         b.  Masa pikun
         c.  Fitnah dunia
         d.  Adzab kubur
     5. Wajib mengimami adanya adzab kubur

D.  Hadits 321 (Kitab Shalat Bab Sifat Shalat)

     * Allahumma antassalam waminkassalam tabarakta ya dzal jalali wal ikram
     1. Dianjurkan berdzikir setiap setelah shalat fardhu
     2. Dianjurkan beristighfar 3 kali selesai shalat fardhu
     3. Zikir dilakukan setelah salam

E.  Hadits 322 (Kitab Shalat Bab Sifat Shalat)

     * tasbih 33x, tahmid 33x dan takbir 33x, laa ilaha illallah wahdahu laa syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa 'alaa kulli syai-in qadir
     1. Dianjurkan berzikir setiap setelah shalat fardhu setelah salam
     2. Dianjurkan bertasbih,  tahmud dan takbir 33 kali dan ditutup tahlil hingga genap 100
     3. Boleh juga bertakbir 34 kali
     4. Dianjurkan menghitung dengan buku2 jari, karena nanti jari2 yang ditanya.
     5. Banyaknya dosa manusia

F.  Hadits 323 (Kitab Shalat Bab Sifat Shalat)

     * Allahumma a'innii 'alaa dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik.
     1. Diianjurkan berdoa setiap akhir shalat sebelum salam
     2. Dianjurkan membaca doa tsb setiap akhir shalat
     3. Hamba senantiasa membutuhkan pertolongan Allah

G.  Hadits 324 (Kitab Shalat Bab Sifat Shalat)

     * (Alloohu laa ilaaha illaa huwal hayyul qoyyuum, laa ta’khudzuhuu sinatuw walaa naum. Lahuu maa fissamaawaati wa maa fil ardli man dzal ladzii yasyfa’u ‘indahuu illaa biidznih, ya’lamu maa baina aidiihim wamaa kholfahum wa laa yuhiithuuna bisyai’im min ‘ilmihii illaa bimaa syaa’ wasi’a kursiyyuhus samaawaati wal ardlo walaa ya’uuduhuu hifdhuhumaa wahuwal ‘aliyyul ‘adhiim)  (ayat-kursi)
     1. Dianjurkan berzikir setelah shalat fardhu
     2. Dianjurkan rutin membaca ayat kursy setiap shalat fardhu
     3. Dan dianjurkan pula membaca surat al Ikhlas dan mu'awwidzatain (al an naas)
     4. Keutamaan ayat kursy
     5. Keutamaan surat Al Ikhlas

H.  Hadits 325 (Kitab Shalat Bab Sifat Shalat)

     1. Wajib mengikuti sunnah Rasulullah dalam ibadah
     2. Tidak boleh mengada adakan perbuatan baru dalam ibadah
     3. Hendaknya kita mempelajari dan meladani sifat shalat nabi

I.  Catatan tambahan

     * Adab shalat jumat
        - Masuk masjid langsung ke depan mimbar
        - Ke masjid jalan kaki
     * Hati-hati dalam menggunakan waktu
     * Wajib mengetahui fisik nabi, agar tidak terjebak dari tipu setan
     * Wajib mengikuti sunnah rosul terutama shalatnya beliau
     * Agama itu bukan digaduk gadukkan tapi kita hanya mencontoh rosul
     * Beda wasilah (tasbih) dan ibadah
     * Dosa besar hanya dilakukan dengan tobat. Zikir penghapus dosa kecil.
     * Sebelum tidur dianjurkan berzikir

Sabtu, 23 November 2019

Sahih Muslim

Surabaya,  23 November 2019
Tempat : Masjid Al Hidayah
Judul : Sahih Muslim

A.  Hadits 43

     * 43. Bersumber dari Abu Hurairah .d,, bahwa Rasulullah bersabda,"tidaklah pezina berzina, ketika dia sedang dalam keadaan beriman.Pencuri tidak akan mencuri dalam keadaan beriman (dengan iman yang sempurna). Begitu pula tidaklah seseorang minum khamer ketika dia meminumnya dalam keadaan beriman." Adalah Abu Hurairah menyusulkan perkataan, "Tidaklah seseorang merampas barang bernilai tinggi yang dipandang penuh kekaguman oleh banyak orang, ketika dia merampasnya dalam keadaan beriman (dengan sempurna)." Dalam hadits Hammam disebutkan, "Orang-orang mukmin mengarahkan mata mereka pada barang-barang tersebut, sedangkan dia ketika merampasnya dalam keadaan beriman." Dan ada yang menambah, "Tidaklah seorang di antara kalian berkhianat, ketika dia berkhianat dalam keadaan beriman, waspadalah kalian, waspadalah kalian!." (Muslim I: 54-55).
     * Orang mukmin tidak akan berzina, maka imannya berkurang dan imanya tidak akan berkurang
     * Ambil pelajaran
1. Iman itu bertambah dan berkurang.
2. Dihilangkannya/ditiadakan iman, berarti hilangnya kesempurnaan iman bukan hilangnya iman alias kafir.
3. Dibenci berkata "aku orang beriman" artinya aku sempurnya iman. Jawabnya "kami mukmin, Insyallah"
4. Bantahan pada kelompok kowaris (aliran sesat) yaitu kufur artinya keluar Islam. Misalnya tidak pakai jilbab maka dia kafir
5. Berzina, mencuri dan minum khamer termasuk dosa besar. (dalil)
             - jangan mendekati zina
             - pencuri laki-laki atau perempuan maka potong tangan
             - pezina perempuan dan laki2
6. Larangan menyuap, karena termasuk dosa besar.
            - orang menyuap dan disuap sama-sama masuk neraka.

B. Hadits 44

     * 44. Bersumber dari Abu Hurairah &, dari Nabi ffi, beliau bersabda,"Orang mukmin tidak boleh dipatuk dua kali dalam satu lubang." (MuslimVlll:227).
     * Orang beriman tidak terjatuh dalam lubang yg sama 2x
     * Riwayat ada orang yang mengolok nabi berulang
     * Ambil pelajaran
1. Celaan bagi orang bodoh
2. Kecerdasan termasuk keimanan
             - Pertama, berprasangka baik
             - Kedua, setelah ditipu harus berhati-hati
3. Perintah mengambil pelajaran dari suatu kejadian

C.  Hadits 45

     * 45. Bersumber dari Abu Hurairah ,*i,, ia berkata bahwa datanglahsejumlah shahabat kepada Nabi H, lalu mereka bertanya kepada beliau,"Sesungguhnya kami merasakan pada diri kami ada sesuatu yang dianggap besar oleh seorang di antara kami sehingga ia tidak berani mengutarakannya." Kemudian beliau lE balik bertanyi, ,,Sungguh kalianrasakan itu?" Jawab mereka, "ya. Betul." sabda beliau (lagi), f,itu adalah bukti keimanan yang jelas." (Muslim I: 83).
     * Was-was termasuk dari keimanan
 - was-was dari bisikan setan maka jangan dihiraukan
 - contoh siapa yang menciptakan Allah
 - supaya tidak was-was harus belajar agama
 - Makna Allah maha hidup yang tidak ada
 - Allah tidak ada permulaan
     * Cara menolak was-was :
 a.  membaca taawudz
 b.  membaca surat al ikhlas قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدٌ  , Katakanlah (Muhammad), “Dialah Allah, Yang Maha Esa.  ٱللَّهُ ٱلصَّمَدُ  Allah tempat meminta segala sesuatu. ٱللَّهُ ٱلصَّمَدُ  Allah tempat meminta segala sesuatu.
 c. membaca Al-Hadid 57:3
هُوَ ٱلْأَوَّلُ وَٱلْءَاخِرُ وَٱلظَّٰهِرُ وَٱلْبَاطِنُۖ وَهُوَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌ
     Dialah Yang Awal, Yang Akhir, Yang Zahir dan Yang Batin; dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu.
 d. meludah ke kiri 3x
 e. jangan dihiraukan
     * Ambil pelajaran
1. Setan selalu berusaha memberi was was dalam keimanan
2. Semua orang pasti merasa was was dalam maslah iman dan dalam ibadah
            - diampuni Allah yaitu lupa
3. Was-was dalam masalah iman bertanda iman yang baik
4. Larangan mengikuti was-was, dengan cara belajar hadits dan al quran
            - Al quran penuh kebaikan, ada petunjuk
           - Wajib belajar agama tanpa memandang fanatik dan tidak merasa bosan

D. Hadits 46

     * 46. Bersumber dari Abdurrahman bin Abi Bakrah dari bapaknva &, iaberkata, "Kami duduk-duduk di dekat Rasulullah,, lalu beliau blrsabda,'Maukah kujelaskan kepada kalian dosa terbesar dari dosa-dosa besar?,,(Beliau mengatakannya) tiga kali, yaitu: menyekutukan Allah; durhaka kepada ibu bapak; bersaksi palsu atau berkata dusta.' Tadinya Rasulullah bersandar,lalu beliau duduk. Beliau selalu mengulang-ulang perkataan ini hingga kami berkata (dalam hati), Andai saja beliau (segera) diam ."' (Muslim t, o4).
     * Dosa yang paling besar menyekutukan Allah
     * Syirik adalah
1. Beribadah selain Allah
2. Menjadikan/membuat tandingan bagi Allah
3. Menyamakan selain Allah dengan Allah didalam hak yang khusus milik Allah
     * Ambil pelajaran
1. Dosa yang paling besar adalah menyekutukan Allah

E.  Hadits 47
     * 47. Bersumber dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah  bersabda, "Hendaklah kalian menjauhi tujuh hal yang membinasakan!  Lalu ada yang bertanya, 'Wahai Rasulullah, apakah ifu?" Jawab beliau, "
(pertama) menyekutukan Allah;
(kedua) perbuatan sihir;
(ketiga) membunuh jiwa yang diharamkan Allah melainkan dengan cara yang haq;
(keempat) makan riba;
(kelima) makan harta anak yatim;
(keenam) melarikan diri dari medan perang;
   - termasuk orang yang lari dari majelis ilmu
(ketujuh) menuduh perempuan baik-baik berbuat zina, yang tidaktahu menahu, lagi beriman." (Muslim l: 64).
      * Hadits
 - Baqarah 133

  F.  Pertanyaan

1. Lubang yang sama artinya kesalahan pertama dimaafkan,  kesalahan kedua berhati-hati tau bahkan tidak percaya. Dalam dosa, pertama dosa tidak bertaubat kedua berbuat dosa artinya lubang yang sama
2. Was-was dalam wudhu yang melebihi 3x, menyebabkan
     - kena was was
     - hulu
     - menyelisihi sunnah
     - berbuat kezoliman